Hiện Đang Truy Cập

We have 716 guests and no members online

12077610
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
29662
14094
64654
314763
12077610
22:48 _ 19-06-2019

ÂM DƯƠNG LỊCH. xem ngày giờ

World Time

 USA C.A Los Angeles

USA - TX - Houston 

Canada Toronto

 Germany Berlin

Việt Nam – Sài Gòn

Japan Tokyo

 

Australia - Sydney  

WeatherAholic

Sydney

HOT Weather

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

MỤC ÐÍCH CỦA GIA ÐÌNH PHẬT TỬ

Mục đích của Gia Ðình Phật tử là đào tạo Thanh thiếu và đồng niên thành Phật tử chơn chánh và góp phần xây dựng xã hội theo chơn tinh thần Phật giáo.

 1. ÐÀO TẠO THÀNH  PHẬT TỬ CHƠN CHÁNH

Một Phật tử chơn chánh là một Phật tử quy y Phật, Pháp, Tăng; giữ giới đã phát nguyện và thực hành năm hạnh Tinh tấn, Hỷ xả, Thanh tịnh, Trí huệ và Từ bi.

 1. Phật tử quy y Phật, Pháp, Tăng - là tôn Phật, Pháp, Tăng làm Thầy; trọn đời quy ngưỡng, y chỉ Phật, Pháp, Tăng; lời nói, ý nghĩ, việc làm đều hướng về Phật, Pháp, Tăng; không theo Thượng Ðế, tà sư, ngoại đạo, tà giáo; không theo bè đảng độc ác.
 1. Giữ giới đã phát nguyện - Giới là những giới luật của đức Phật chế, như năm giới của người tại gia. Trong năm giới ấy, tùy nguyện tùy sức đã thọ lãnh giới nào thời triệt để giữ giới ấy, không lúc nào phạm. Nếu trái phạm thời phải làm lễ sám hối rồi cầu xin giữ lại.
 1. Sống theo năm hạnh - Tinh tấn, Hỷ xả, Thanh tịnh, Trí huệ và Từ bi.
 1. Tinh tẩn: Nghĩa là luôn luôn tiến trên con đường trong sạch tinh tuần (tinh), trên con đường đến mục đích của Ðoàn, trên con đường Ðạo. Tượng trưng hạnh Tinh tấn là đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hy sinh gia đình, ngôi báu, vợ con, danh lợi để dấn thân trên đường Ðạo, tu khổ hạnh trong sáu năm, ngồi thuyền định 49 ngày; rồi sau khi thành Ðạo, lại đi thuyết pháp giáo hóa hơn bốn mươi chín năm, cứu toàn thể chúng sanh thoát khỏi mọi điều thống khổ.

  Một thiếu niên, thiếu nữ sống theo hạnh tinh tấn là luôn luôn tinh tấn thực hành các hạnh Hỷ xả, Thanh tịnh, Trí huệ và Từ bi. Trái với hạnh Tinh tấn là biếng nhác trên đường Ðạo, trong bổn phận của mình.
 2. Hỷ xả: Nghĩa là luôn luôn vui vẻ hoan hỷ, làm mọi người mọi loài vui vẻ hoan hỷ, sống phóng xả hy sinh.
 • Gặp việc buồn, dữ, hoặc bệnh tật, không than khóc hay quá lo buồn, sợ hãi.
 • Thấy người làm việc lành hoặc được người khen thì vui vẻ, tán thành, không ganh ghét tức bực.
 • Thấy người gặp việc buồn khổ, thì khuyên giải... Gặp người xúc phạm, không tức giận, mắng nhiếc, đánh đập. Trái lại, dùng lời từ hòa giảng dụ giải thích; nếu không được thì nhẫn nhịn.
 • Biết hy sinh cho mọi người, mọi loài.

Hỷ xả không có nghĩa là vui vẻ trẻ trung, cười nói ồn ào. Hỷ xả là hạnh của một tâm hồn trong sạch, yêu đời, thương mọi loài, điềm tĩnh và biết hy sinh. Một thiếu niên, thiếu nữ sống theo hạnh hỷ xả là có một gương mặt tươi trẻ, một cặp mắt trong sáng, một nụ cười hiền hòa; và trong tự thân tỏa ra sức mạnh khiến mọi người hoan hỷ hy sinh theo mình. Tượng trưng hạnh Hỷ xả là đức Phật Di Lặc, một đức Phật có một lòng thương rộng lớn cao cả, một gương mặt luôn luôn tươi cười.

 1. Thanh tịnh: Nghĩa là trong sạch thân thể, trong sạch lời nói, ý nghĩ, việc làm và sống một cuộc đời giản dị thanh bạch.
 • Trong sạch trong thân thể, là thân hình sạch sẽ tóc chải tử tế, áo quần tề chỉnh, bao giờ cũng vậy.
 • Trong sạch trong lời nói, là không nói lời giả dối, độc ác, thêu dệt, chải chuốt, nói hai lưỡi. Chỉ nói lời thành thật, từ hòa, giản dị và chánh trực.
 • Trong sạch trong ý nghĩ, là không các tánh tham, sân si; tư tưởng trong sạch chơn chánh.
 • Trong sạch trong việc làm, là cử chỉ việc làm chơn chánh.
 • Sống giản dị, là sống thanh bạch giản dị, đạm bạc; không xa hoa, phù phiếm.

Một thiếu niên, thiếu nữ sống theo hạnh Thanh tịnh là thân thể áo quần luôn luôn sạch sẽ tề chỉnh, lời nói, ý nghĩ, việc làm, luôn luôn trong sạch và sống cuộc đời giản dị thanh bạch.

Tượng trưng hạnh Thanh tịnh là đức Phật A-Di-Ðà, một đức Phật có hào quang vô lượng, thọ mạng vô lượng, hai quả đức do nhơn hạnh hoàn toàn thanh tịnh; và cảnh giới của đức Phật A-Di-Ðà hóa độ chúng sanh là cảnh Tịnh độ, một cõi hoàn toàn trong sạch đẹp đẽ.

 1. Trí huệ: Là hiểu biết đúng đắn, cùng khắp tất cả. Hiểu biết đúng đắn là sự thật cảnh vật như thế nào, thì hiểu đúng như vậy không sai lầm. hiểu biết cùng khắp là hiếu hiết rộng rãi.


Một thiếu niên, thiếu nữ sống theo hạnh Trí huệ là phải học hiểu những điều phải học đúng theo chương trình, phải học hiểu Phật Pháp đúng theo thứ bậc của mình. Tượng trưng hạnh Trí huệ là đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, một vị Bồ Tát có trí huệ bậc nhất, tiêu biểu cho trí căn bản, và thường thay thế đức Phật khai sáng trí huệ cho mọi loài.

 1. Từ bi: là đem vui cứu khổ cho mọi loài. Ðem vui là gieo sự vui vẻ như người đọc sách, đem sách tặng khiến cho vui vẻ, hoặc dùng lời nói hòa nhã giảng đạo khiến cho vui vẻ.

Cứu khổ : Là trừ những nỗi đau khổ cho mọi loài, như đối với người khổ vì đói khát thì bố thí các món ăn uống cho hết khổ... Một thiếu niên, thiếu nữ sống theo hạnh Từ bi là luôn luôn cứu giúp mọi loài, mọi người sống hạnh phúc. Tượng trưng hạnh Từ bi là đức Quán Thế Âm Bồ tát, một vị Bồ tát hiện thân cứu khổ cứu nạn cho mọi loài, luôn luôn thương tưởng, cứu cho tất cả chúng sanh.

 1. GÓP PHẦN XÂY DỰNG XÃ HỘI THEO CHƠN TINH THẦN PHẬT GIÁO

Ðã sống theo đạo Phật, Phật tử có trách nhiệm cải hóa đời của mình, của người thân, bạn bè chung quanh mình cùng sống theo tinh thần Bi-Trí-Dũng của đạo Phật. Mỗi Phật tử phải là một năng lực cải tạo, một sức mạnh cảm hóa, để chuyển đổi mọi hoàn cảnh, mọi người, mọi loài, trong tất cả thời, khắp tất cả chỗ.

 

THE OBJECTIVES OF

THE BUDDHIST YOUTH ASSOCIATION

After half of a century of changes, the Vietnamese Buddhist Youth Association was derived from the đoàn Thanh Niên Phật Học Đức Dục. Even though the name was changed from đoàn Thanh Niên Phật Học Đức Dục to Vietnamese Buddhist Youth Association, it still carries the same objectives, ideals, and mission--to preserve the Buddhist religion, the Vietnamese culture, and peace on earth. The Vietnamese Buddhist Association is not independent from other Buddhist organizations. Instead, it is a disciplinary organization belonging to the National Youth Committee of the Cultural and Religious Center of Vietnamese United Buddhist Council which is the governing body and principle aspect of the Vietnamese Buddhist Youth Association. Even though it affiliated with the National Youth Committee, the Vietnamese Buddhist Youth Association has its own process that is advantageous to the youths, and functions within the law and has its own internal order so no one can interfere. All these independent aspects serve the purpose of attaining the following objectives: Training the youths to be true Buddhists and to make contributions to the society in accordance with Buddhism and Vietnamese traditions are the main goals of the association.

The purpose of the Vietnamese Buddhist Youth Association can be stated as follows:

1. Training the youths to be true Buddhists (Constructing the individual).

2. Training the youths to be productive citizens who will make positive contributions to society (Constructing the society).

I. Individual Construction:

The Vietnamese Buddhist Youth Association strives to produce individuals with three basic yet exceptional qualities/virtues: Compassion, Wisdom, and Courage. Such individuals use compassion as their propelling force, wisdom as their guiding light, and courage as their leading step toward their reaching goals. These people love others as they love themselves. They are forgiving and capable of distinguishing right from wrong. They do not mind hardships and are not afraid to undertake any hard work. To improve upon these qualities, a Buddhist needs to practice the Five Morals daily: Diligence, Forgiveness, Purity, Wisdom, and Compassion.

1. Diligence: Always progress toward the goals of the Vietnamese Buddhist Youth Association and Buddhism.

2. Forgiveness: Always be happy, forgiving, and joyful; try to bring happiness to all beings and know when to sacrifice for others.

3. Purity: Always be pure in body, speech, thought, and action. Always lead a simple and modest life.

4. Wisdom: Always have a broad knowledge and an accurate understanding of all subjects.

5. Compassion: Always brings happiness in order to reduce miseries for all beings. Know how to use only kind words and gracious gestures to bring peace and happiness to all beings. Know how to conduct charity to help all beings.

II. Constructing Society:

In the larger society, we are only one group in the Vietnamese Community. Together with other organizations, the Vietnamese Buddhist Youth Association strives to form a community, filled with love and harmony, using love as the connection between people, justice as the standard to create friendship, and hard work to improve society. Living in America, the Vietnamese Buddhist Youth Association need to help others to adapt and acculturate to our new home. Adaptability, in this sense, does not mean to abandon the Vietnamese tradition. Rather, it means we adapt by learning new ways while still preserving our Vietnamese heritage. Acculturate, but still show others the uniqueness of our pure Vietnamese tradition. Do not be condescending towards Americans and other non-Vietnamese people. However, do not duplicate their lifestyles to the extent where we forget our origin and who we are.

We are now more confident in the future of our organization than we were in the past. This organization has clear objectives compatible with the younger generation and with the Vietnamese who love their country and the Buddhist religion. The Vietnamese Buddhist Youth Association will train the younger generation into true Buddhists who will contribute to build this society on a foundation of Buddhist values.