Hiện Đang Truy Cập

We have 199 guests and no members online

12519328
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
1915
15081
62060
266525
12519328
03:12 _ 19-07-2019

World Time

 USA C.A Los Angeles

USA - TX - Houston 

Canada Toronto

 Germany Berlin

Việt Nam – Sài Gòn

Japan Tokyo

 

Australia - Sydney  

WeatherAholic

Sydney

HOT Weather

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Chùa và Thiền Viện Phật Giáo Việt Nam tại Úc

Vietnamese Buddhist Temples in Australia

Tiểu bang New South Wales (gồm Sydney)

 

Chùa A Di Đà
52 Bareena st, Canley Vale, NSW 2166 
Tel: (02) 870 46317 
Mob: 0412 637 962
Trụ trì: Thượng Tọa Nguyên Trực

 

Blue Sea Sangha
84 Chickiba Drive, Ballina, NSW 2478
Tel: (02) 6686 0303
Tradition: Vietnamese Zen. Spiritual Teacher: Thich Nhat Hanh
Contact: Tony Mills or Jenny Pittman

Buddha Relics Vihara
5 Coventry Road, Cabramatta, NSW 2166 
Tel/Fax: (02) 9723 0668 
Tradition: Mendicant Buddhist Order (Vietnamese) 
Abbess: Ven. Bhikkuni Thich Nu Thanh Lien
Founder: Ven. Bhikku Buddha Dhatu (Thich Minh Thien)

Chùa Cát Tường

(United Vietnamese Buddhist Congregation in Australia & New Zealand)
2 / 53 The Esplanade, Guildford, NSW  2161, Điện thoại: (02) 9892 4117

Tradition: Mahayana, Vietnamese
Trụ trì :  Hai Trieu Hanh

Abbess: Bhikkhuni Hai Trieu Hanh

 

 

Chung Duc Thien Duong Association
56 Hughes Street, Cabramatta, NSW 2166
Tel: (02) 9726 0748
Tradition: Mahayana, Vietnamese

 

 

Ða Bảo Monastery
(United Vietnamese Buddhist Congregation of Australia)
191 O'Hares Road, Wedderburn, NSW 2560
Tel: (02) 9610 5452
Tradition: Mahayana, Pure Land, Abbot: Ven. Thích Bảo Lạc

 

 

Hastings Lilybuds Sangha
Lot 390, Kemp Street, Port Macquarie, NSW 2444 
Tel: (02) 6583 5324
Tradition: Zen Vietnamese. Teacher: Thich Nhat Hanh. Contact: Dean Bleasedale


Chùa Huyền Quang
188 Chapel Road, Bankstown, NSW 2200, Điện thoại: (02) 9707 3347
Tradition: Mahayana, Vietnamese
Trụ trì :  Thích Bổn Điền

 

 

Chùa Liên Hoa

22 O'Hara Street, Marrickville, NSW 2204,  Điện thoại: (02) 9559 6789
Tradition: Mahayana, Vietnamese.
Trụ trì : Thích Nữ Tâm Lạc

 

 

Lotus Room
PO Box 539, Avalon Beach, NSW 2107
Tel: (02) 9973 3420
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Web site: www.lotusroom.com.au
Tradition: Mahayana, Thich Nhat Hanh. Contact: Stephen Malloch

 

Chùa Minh Giác
564 The Horsley Drive, Smithfield NSW 2164
Điện thoại: (02) 9726 1030
Tradition: Mahayana, Vietnamese
Trụ trì : Thích Ân Thiên

Thiền Viện Minh Quang

30 - 32 Chadderton Street, Canley Vale, NSW 2166
Điện thoại: (02) 9723 8700,
Fax: (02) 9723 8701
Tradition: Mahayana, Vietnamese. Sư phụ : Minh-Hiếu

 

 

Tu Viện Nguyen Thieu

155 The Boulevarde FAIRFIELD HEIGHTS, NSW
Tel: (02) 87044049 - Po Box:  9A fairfield Heights NSW 2165 - email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tradition: , Vietnamese. Abbot: Ven. Tỳ Kheo Thích Đạo Hiển

 

Chùa Pháp Bảo (Vietnamese Buddhist Society of NSW)
148-154 Edensor Road, St. John Park, NSW 2178
Điện thoại: (02) 9610 5452, Fax: 9823 8748
Tradition: Mahayana.
Trụ trì : Thích Bảo Lạc

Phổ Minh Pureland Centre
United Vietnamese Buddhist Congregation of Australia
214 Warren Road, Chester Hill, NSW 2162
Tel: (02) 9738 5025
Tradition: Mahayana, Vietnamese. Contact: Ven. Thich Nu Bao Troung

Chùa Phước Hậu
292 Cabramatta Road, Cabramatta, NSW 2166.
Điện thoại: (02) 9754 2092
Tradition: Mahayana, Vietnamese
Abbot: Ven. Thich Quang Nghiem

Chùa Phước Huệ (Sydney) 
(United Vietnamese Buddhist Congregation in Australia and New Zealand)
369 Victoria Street, Wetherill Park NSW 2164
Điện thoại: (02) 9725 2324 
Email :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Website
Tradition: Mahayana, Vietnamese.
Trụ trì : Thích Phước Huệ

Buddhist Federation of Australia
365-367 Victoria Street, Wetherill Park, NSW 2164
Tel/Fax: (02) 9793 1885, Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
National co-ordinating organization
President: Venerable Thich Phuoc Hue 
Contact: Mr Henry Dang (Secretary)

Chùa Phước Huệ (Wollongong) 
(United Vietnamese Buddhist Congregation in Australia and New Zealand)
165 Church Street, Wollongong, NSW 2500
Tel: (02) 4227 4532, Fax: 4228 5463 
Tradition: Mahayana, Vietnamese. Abbess: Bhikkuni Thich Phuoc Duyen

Chùa Quan Âm
443 Canterbury Road, Campsie, NSW 2194
Tel: (02) 9787 2620, Mobile: 0415 574 904
Tradition: Mahayana, Vietnamese. Abbot: Ven. Thich Phuoc Dao

Smiling Heart Sangha
110 Railway Parade, Leura, NSW 2780
Tel: (02) 4784 2377, Mobile: 0414 86 7373
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tradition: Zen Vietnamese. Affiliation: Lotus Buds Sangha
Spiritual Director: Ven. Thich Nhat Nanh. Contact: Peter Wale

Hội Sun Búp (Lotus Buds Sangha Association) 
c/- Khanh Le Van, 43 Osprey Drive, Illawong, NSW 2234 
Tel: (02) 9543 7823 
Tradition: Zen Vietnamese. Teacher: Thich Nhat Hanh. President: Khan Le Van

Chùa Thiên Ấn 
71 Delamere Street, Canley Vale, NSW 2166 
Tel: (02) 9726 6964 
Tradition: Mahayana, Vietnamese. Abbot: Ven. Thich Nhu Dinh

Ni Viện Thiền Hòa

(United Vietnamese Buddhist Congregation in Australia and New Zealand)
153 Gladstone Street, Cabramatta, NSW 2166
Điện thoại: (02) 9727 2167

Tradition: Mahayana, Vietnamese. Trụ trì : Thích Nữ Phước Hoàn

 

 

Chùa Thiên Phước
29 Avenel Street, Canley Vale, NSW 2166
Tel: (02) 9724 0362
Tradition: Mahayana, Vietnamese. Abbott: Ven. Thich Phuoc Sanh

 

Chùa Trúc Lâm
13 Winspear Avenue, Bankstown NSW 2200.
Điện thoại: (02) 9708 6339
Tradition: Mahayana, Vietnamese. Abbot: Ven. Thich Tam Minh

Thiền Viện Vạn An
215 -223 Redmayne Road, Horsley Park, NSW  2164
Điện thoại: (02) 9620 1870
Tradition: Thien, Vietnamese, Zen. Contact: Ven. Thich Quang Nghiem

 

Vietnamese Australian Buddhist Womens' Association of NSW
PO Box 540, Cabramatta, NSW 2166
Tel/Fax: (02) 9728 3741 
President: Mrs Nhu Hoa

Chùa Vĩnh Nghiêm
177 John Street, Cabramatta, NSW 2166
Tel: (02) 9723 3383
Abbott: Ven. Thich Vien Chon
Tradition: Mahayana, Vietnamese

 

Tiểu bang Victoria (gồm Melbourne)


Chùa Bảo Vương
60 McPherson Street, Essendon, VIC. 3040
Tel: (03) 9326 0428 or 9181 4078
Tradition: Mahayana, Vietnamese. Contact: Ven. Thich Huyen Ton

 

Chùa Hòa Nghiêm
(United Vietnamese Buddhist Congregation of S.E. Melbourne)
22 Princess Avenue, Springvale, VIC. 3171
Tel: (03) 9548 2215, Fax: 9540 3087
Tradition: Mahayana, Vietnamese. Tru Tri : Tỳ Kheo Thích Thiện Tâm

Chùa Sư Nữ Huệ Nghiêm
23 Conley Street, Noble Park, VIC. 3174
Tel: (03) 9706 3661
Tradition: Mahayana, Vietnamese. Contact: Ven. Thich Nu Nhu Tai

Chùa Linh Sơn
33-35 Radford Road, Reservoir, VIC. 3073
Tel: (03) 9462 1799, Fax: 9462 5123
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Web site: www.linhson.org.au
Tradition: Mahayana, Vietnamese. Abbot: Ven. Thich Tinh Dao

Chùa Như Lai
69 Glendale Road, Springvale, VIC. 3171
Tel: (03) 9548 1042
Tradition: Mahayana, Vietnamese. Abbot: Ven. Thich Thien Dat

Chùa Pháp An
140 Agars Road, Balliang East, VIC. 3340
Tel: (03) 5369 5278, Mobile: 0411 828 066
Tradition: Mahayana, Vietnamese. Abbot: Ven. Phuoc Thang

Chùa Phát Quang
176 Rupert Street, West Footscray, VIC. 3012 
Tel: (03) 9687 4920
Tradition: Mahayana, Vietnamese. Abbess: Ven. Thich Nu Chan Kim

Chùa Phước Tuong
61 Elizabeth Street, Richmond, VIC. 3121
Tel: (03) 9429 7785
Tradition: Mahayana, Vietnamese. Abbot: Ven. Thich Minh Tri

Chùa Quang Minh
United Vietnamese Buddhist Congregation of Victoria
18 Burke Street, Braybrook, VIC. 3019
Tel: (03) 9312 5729 or 9311 0278, Fax: (03) 9311 0278
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Web site: www.quangminh.org
Tradition: Pureland, Vietnamese. Abbot: Ven. Thich Phuoc Tan

Tu Viện Quãng Ðức
105 Lynch Road, Fawkner, VIC. 3060
Tel: (03) 9357 3544, Fax: (03) 9357 3600
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Web site: www.quangduc.com
Tradition: Mahayana, Vietnamese
Abbot: Ven. Thich Tam Phuong. Vice Abbot: Ven. Thich Nguyen Tang

Thiền Viện Thiền Viên
70 Cowper Avenue, St Albans, VIC. 3021
Tel: (03) 9356 4889
Tradition: Mahayana, Vietnamese
Contacts: Ven. Thich Thong Dung and Thich Thong Hoan

Chùa Thiền Ðức
23 Craigielea Avenue, St Albans, VIC. 3021
Tel: (03) 9364 0539
Tradition: Mahayana, Vietnamese
Abbot: Ven. Thich Tinh Minh

Thiền viện Tuệ Ðăng
17 Athol Road, Noble Park, VIC. 3174
Tel: (03) 9574 6061
Tradition: Zen (Thien), Vietnamese
Spiritual Head: Ven. Thich Thanh Tu. Contact: Ven. Thich Thong Giac 

Tiểu bang Queensland (gồm Brisbane)


At Ease Sangha

c/- 42 Springfield Street, Macgregor, QLD. 4109
Tel: (07) 3349 9135
Tradition: Zen, Vietnamese, Spiritual Teacher: Ven. Thich Nhat Hanh
Contact: Thanh Le

 

Chùa Linh Sơn
89 Rowe Terrace, Darra, QLD. 4076
Tel: (07) 3375 4268
Tradition: Mahayana, Vietnamese, Contact: Bhikkhuni Thich Nu Tri Luu

Mindfulness Practising Group
c/- PO Box 905, Mt Gravatt, QLD. 4122
Tel: (07) 3394 4710
Tradition: Vietnamese, Zen.  Spritual Director: Thich Nhat Hanh
Contact: Mark Grieveson

United Vietnamese Buddhist Congregations of Queensland (Chùa Pháp Quang)
12 Freeman Road, Durack, QLD. 4077
Tel: (07) 3372 1113, Fax: 3372 9988
Tradition: Mahayana, Abbot: Ven.Thich Nhut Tan

Vietnamese Buddhist Association of Queensland (Chua Phat Da)
36 Deodar Street, Inala, QLD. 4077
Tel: (07) 3372 9612
Tradition: Mahayana, Vietmanese
Abbess: Bhikkhuni Thich Nu Tri Luu


Tiểu bang South Australia (gồm Adelaide)


Chùa Mudita Sangha

c/- 31 Braeside Road, Stirling, SA 5152
Tel: (08) 8370 8590, Fax: 8232 6255
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tradition: Vietnamese Zen, Spiritual Director: Ven. Thich Nhat Hanh
Contact person: Peter Hawkins

Trung Tâm Pháp Âm
(United Vietnamese Buddhist Congregation of Australia)
Lot D, Angle Vale Road, Hillier, SA 5116
Tel: (08) 8240 1758
Tradition: Mahayana, Vietnamese, Contact: Ven. Thich Nu Nhu Thien

Chùa Pháp Hoa
(The Unified Vietnamese Australian Buddhist Congress of Australia & New Zealand) 
20 Butler Avenue, Pennington SA 5013
Tel: (08) 8447 8477, Fax: (08) 8240 1758
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Web site: www.phatvietucchau.com
Tradition: Pure Land, Vietnamese, Abbot: Ven.Thich Nhu Hue

Phổ Quang Tịnh Nghiệp Ðạo Tràng
91 Evandale Rd, Marrangaroo, SA , Điện thoại (08)93433230
Tru Tri : TT Thich Phuoc Nhon

Upeksa Village (Thien Trang Hy Xa)
3 Womma Road, Penfield, SA 5121
Tel: (08) 8284 7344, Fax: 8345 3006
Tradition: Vietnamese Zen, Teacher: Zen Master Thich Thanh Tu
Contact: Thay Thong Chieu


Tiểu bang Western Australia (gồm Perth)


Pho Quang Temple (
Congregation of Vietnamese Buddhists in WA)
94 Evandale Road, Marangaroo, WA 6064
Tel: (08) 9343 3230, Fax: 9343 1446
Tradition: Mahayana, Pure Land
Abbot: Ven. Thich Phuoc Nhon

Vietnamese Buddhist Youth Association
C/- Pho Quang Temple, 94 Evandale Road, Marrangaroo, WA 2166
Tel: (08) 9343 1339 
Tradition: Pureland
Contact person: Dat Nguyen (President),  1 Saracen Way, Marangaroo WA 2166

Chùa Quan Thế Âm
128 Nollamara Avenue, Nollamara, WA 6062
Tel: (08) 9349 8887
Tradition: Mahayana, Vietnamese. President: Bikkhuni Thich Phuoc Tri

Sunyata Community & Meditation Centre
7 Lichfield Street, Victoria Park, WA 6100
Tel: (08) 9470 1251 
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tradition: Thien, Vietnamese Zen
Contact: Thich Nu Hue Can

Chùa Chánh Giác (Vietnamese Buddhist Association of WA)
45 Money Street, Perth, WA 6000
Tel: (08) 9342 0609
Tradition: Mahayana, Pure Land. Contact: Mr Le Tan Kiet (08) 9227 9331 

Tiểu bang Tasmania (gồm Hobart)


Hobart of Mindful Living

96 Tranmere Road, Howrah, TAS. 7000 
Tel: (03) 6247 7040 or AH: 6224 3277 
Tradition: Zen (Vietnamese). Teacher: Ven. Thich Nhat Hanh
Contact: Nga Northern Territory (gồm Darwin)


Vietnamese Buddhist Association

(United Vietnamese Buddhist Congregation of Australia)
P.O. Box 43162 Casurina, NT 0811 
Tel: (08) 8927 0588
Tradition: Mahayana. Non-Resident Teacher: Ven. Thich Quang Ba
Contact: Nguyen Thanh Buu

Australian Capital Territory (gồm Canberra)


Australian Zen Buddhist Association

7 Denning Place, Mc Kellar ACT 2617
Tel: (02) 6259 2744
Tradition: Zen Buddhism
Contact: Ven. Thich Kien Tanh

 

Sakyamuni Buddhist Centre (Tu Viện Vạn-Hạnh)
32 Archibald Street, Lyneham ACT 2602 
Tel: (02) 6257 5517, Fax: (02) 6257 7733, Mobile: 412-224 553
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tradition: Non-sectarian, facilitative/information
Abbot: Ven.Thich Quang Ba