Hiện Đang Truy Cập

We have 160 guests and no members online

12498493
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
9771
13798
41225
245690
12498493
18:25 _ 17-07-2019

World Time

 USA C.A Los Angeles

USA - TX - Houston 

Canada Toronto

 Germany Berlin

Việt Nam – Sài Gòn

Japan Tokyo

 

Australia - Sydney  

WeatherAholic

Sydney

HOT Weather

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

HÃY LÀM NGAY! PLEASE DO IT NOW!

-Dennis E. Mannering

Trong lớp học, mọi người được giao cho làm cùng một việc "tới gặp một người mà anh chị yêu thương nhất, và nói với người đó rằng anh chị yêu họ."
Tuần sau vào buổi học kế tiếp, một người trong số các học trò đã kể lại, "Tôi đã giận thầy Dennis vào tuần trước khi thầy giao cho chúng tôi phải làm như vậy. Tôi đã không cảm thấy tôi cần phải nói với ai như vậy. Nhưng khi tôi bắt đầu lái xe về nhà lương tâm của tôi bắt đầu lên tiếng. Khi đó tôi biết chính xác tôi cần phải nói với ai câu nói đó. Năm năm trước, tôi và Cha tôi đã có một cuộc cãi nhau dữ dội và vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa.

In the classroom, each one of us was assigned to do the same thing " to Brothers and sisters whom he loved most, and told her that he loves them . "
Next week the next session , one of the students were told , "I was angry last week when Dennis teacher teacher assigned us to do so . I did not feel I need to tell anyone so. But when I started driving home my conscience began to speak . when I know exactly what I need to tell anyone saying that . five years ago, me and my father had an argument other severe and has not been resolved .

Chúng tôi tránh mặt nhau trừ những buổi bắt buộc cả gia đình tụ họp. Gần như chúng tôi không nói với nhau một lời. Khi về tới nhà tôi nhận thức rõ ràng rằng tôi sẽ tới gặp Cha và nói với Cha rằng tôi yêu người biết chừng nào."
"Sau khi quyết định như vậy dường như một gánh nặng đã trút khỏi vai tôi."
"Vào 5:30 sáng, tôi đã có mặt tại nhà bố mẹ bấm chuông gọi cửa, thầm cầu nguyện mong Cha sẽ mở cửa. Tôi sợ rằng nếu Mẹ ra mở, tôi sẽ không có đủ can đảm và nói với Mẹ thay vì với Cha. Nhưng may mắn đã mỉm cười với tôi và Cha đã ra mở."
"Tôi không bỏ phí lấy một giây - bước lên một bước tôi nói với Cha, con muốn tới để nói với Cha rằng con yêu thương Cha.

We avoid each other except for the mandatory meeting family gatherings . Near as we do not utter a single word . When I got home I realized clearly that I would go up to Father and told Father that I love as long as people know . "
"After such a decision seems to have poured a heavy burden from my shoulders . "
" At 5:30 am , I was in my parents' house press the doorbell , the Father prayed silently hope will open the door. I was afraid that if she opened , I would not have enough courage and told her instead with the Father. But luck was smiling at me and I had to open . "
" I do not take a second to waste - step up a step I told Dad, I want to to tell that I love you. Daddy .

" Dường như có điều gì đó đã truyền từ tôi sang Cha. Trước mắt tôi, khuôn mặt của Cha dịu hẳn lại, những nếp nhăn dường như biến mất và Cha bật khóc. Cha mở rộng cánh tay ôm tôi vào lòng và nói rằng 'Cha cũng thương yêu con lắm, con trai, nhưng cha đã không thể nói ra được điều này."
"Nhưng đó không phải là điều tôi muốn nói. Hai ngày sau khi tôi gặp Cha tôi, người đã bị nhồi máu cơ tim và hiện nay đang ở trong bệnh viện. Tôi vẫn chưa rõ người có thể qua khỏi được hay không nữa

"It seems something has passed from me to my father. Before my eyes , soften the Father 's face , the wrinkles seemed to disappear and I burst into tears. Cha extend our arms to hug me and say that 'I love children very well , son , but he was not able to say this. "
" But that's not what I meant . Two days after I met my father , who was a heart attack and is now in hospital . I'm still not clear who is going to recover or not. "


"Điều tôi muốn nói với các bạn là : Đừng chờ đợi làm những điều mà bạn cần phải làm. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chần chừ không nói với Cha? Hãy dành thời gian cho những việc bạn cần phải làm và hãy làm ngay đi
!"

"What I want to say to you is : Do not wait to do things that you need to do . What happens if I do not hesitate to tell Father ? Make time for things you need to do and do now! "
Người Sưu tầm