Hiện Đang Truy Cập

We have 357 guests and no members online

034421692
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
8342
22661
111457
627423
34421692
08:38 _ 19-05-2022

World Time

 USA C.A Los Angeles

USA - TX - Houston 

Canada Toronto

 Germany Berlin

Việt Nam – Sài Gòn

Japan Tokyo

 

Australia - Sydney  

WeatherAholic

Sydney

“Hãy chăm sóc Lời Nói của bạn vì chúng sẽ trở thành Hành Động của bạn.”

 

“Hãy chăm sóc Hành Động của bạn vì chúng sẽ trở thành Thói Quen của bạn.”

 

“Hãy chăm sóc Thói Quen của bạn vì chúng sẽ hình thành Bản Tánh của bạn.”

 

“Hãy chăm sóc Bản Tánh của bạn vì chúng sẽ hình thành Định Mệnh của bạn.”

“Và Định Mệnh của bạn sẽ là Cuộc Đời của bạn"

TÀI LIỆU PHẬT PHÁP

NGÀNH OANH --- NGÀNH THIẾU --- NGÀNH THANH --- HUYNH TRƯỞNG

Tài Liệu Lịch Sử ĐỨC-PHẬT-THÍCH-CA bằng hình.

Tài Liệu HL – Anoma, NiLiên

***

 

Nganh Thanh

Bc Hòa

Tu Phật Hay Học Phật

Phật Giáo Với Ðời Sống Con Người

Người Tại Gia

Bi Trí Dũng

Phật Giáo Việt Nam

Quan Niệm Về Bạn Bè

Bốn Sự Thật Cao Thượng(Tứ Diệu Ðế) - The Four Noble Truths

Tám Con Đường Chánh (Bát Chánh Ðạo) - The Eight-Fold Noble Path

Lục Hòa

Lục Ðộ - The Six Ferfections

Kinh Thập Thiện - The Sutra of The Ten Good Deeds

Phật Giáo Với Tôn Giáo, Khoa Học, Triết Học

Ðại Thừa và Tiểu Thừa

Kinh Pháp Hoa

Bậc Trực

 

Lý Luân Hồi - The Re-Birth 

Lý Nhân Quả - The Law of Cause and Effect

Lý Nhân Duyên - The Law of Causality

 Các Tôn Giáo Lớn Trên Thế Giới 

Mười Hai Nhân Duyên

Ngũ Giới 

Thực Hiện: Kinh Thiện Sanh, Kinh Hiền Nhân, Phật Bồ Ðề Tâm 

Tương Quan Giữa Phật Học, Khoa Học & Triết Học

 Nhân Sinh Quan - Vũ Trụ Quan Của Phật Giáo

 Các Tông Phái Trong Phật Giáo

 Duy Thức Học

 Kinh Lăng Nghiêm

 Ngũ Minh Pháp

 Ý Nghĩa Pháp Khí Trong Ðạo Phật