Hiện Đang Truy Cập

We have 455 guests and no members online

12077751
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
29803
14094
64795
314904
12077751
22:57 _ 19-06-2019

ÂM DƯƠNG LỊCH. xem ngày giờ

World Time

 USA C.A Los Angeles

USA - TX - Houston 

Canada Toronto

 Germany Berlin

Việt Nam – Sài Gòn

Japan Tokyo

 

Australia - Sydney  

WeatherAholic

Sydney

HOT Weather

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

SÁU PHÉP HÒA KÍNH

  1. Thân hòa đồng trú: Chung một việc làm, chung sống một chỗ với nhau. Như các vị xuất-gia chung sống trong một chùa, y-phục giống nhau, công việc chung làm với nhau, bao giờ cũng đồng chung cả.
  2. Khẩu hòa, không cãi mắng nhau (Khẩu hòa vô tránh): không dùng lời nói thô-ác, cãi mắng nhau. Như các vị xuất gia trong một chùa không ai cãi mắng to tiếng với nhau. Có điều gì không đồng ý, thời cùng nhau lấy hòa nhã giải-thích biện-luận cho nhau đồng hiểu.
  3. Ý hòa đồng dung hiệp nhau (Ý hòa đồng duyệt): nghĩa là ý kiến dung hòa với nhau, không có mỗi người mỗi ý, khác với trong chúng. Như các vị xuất gia trong một chùa, làm việc gì cũng hỏi ý kiến nhau, sau khi toàn-thể thỏa-thuận mới thi hành.
  4. Giới hòa đồng tu với nhau (Giới hòa đồng tu): nghĩa là trong chúng đồng tuân theo, giữ theo những giới-luật: như các vị xuất-gia trong một ngôi chùa chung giữ những giới luật Phật chế, tùy theo hàng Tăng số của mình. Như chúng Sa-Di thời giữ 10 giới.
  5. Lợi hòa đồng phân chia với nhau (Lợi hòa đồng quân): nghĩa là có những quyền lợi gì thời đồng chia đều với nhau. Như trong một ngôi chùa, phàm có ai cúng vật gì, đều chia đồng đều trong chúng không có kẻ it người nhiều.
  6. Kiến hòa-đồng giải cho nhau hiểu (Kiến-hòa đồng giải): nghĩa là mọi sự hiểu biết đều đồng giải cho nhau cùng hiểu, như các vị xuất-gia trong một chùa, đều chung học giáo lý Ðức Phật và giúp nhau cùng hiểu giáo lý của Ðức Phật.

Kết luận: Chính Ðức Phật đã đặt ra sáu mòn Hòa-kỉnh nầy làm nguyên-tắc căn bản cho các bậc xuất gia chung sống với nhau; và chính các ngôi chùa, các Tòng-Lâm hàng trăm hàng ngàn Tăng-chúng đã sống đúng theo sáu món Hòa-kỉnh này. Sáu món Hòa-kỉnh là đem sự hòa đồng trong chúng, để cùng nhau sống theo lời dạy của Ðức Phật, tinh tấn trên con đường giải thoát và giác-ngộ của chư Phật.

 

The Six Rules of harmony

I. Definition:

The six rules of harmony were formed by Buddha for his followers to live and work together peacefully.

1. Harmony of dwelling together: Work together, live together in unity and love each other like brothers and sisters.

2. Harmony of speech: Do not say harmful things; do not quarrel to bring about anger, which may lead to fighting.

3. Harmony of views: Consider every person's idea and work out a common solution to satisfy all parties. Only can tasks be accomplished.

4. Harmony of discipline and study: Always encourage and help each other to practice Buddhism.

5. Harmony of shared benefits: Benefits gained by an individual or by groups must be shared equally with others. This not only refers to money but also any kind of recognition.

6. Harmony of discussion: Share your knowledge and understanding with others so everyone can improve together and reach the same level of understanding.

II. Conclusion:

Buddha is the enlighten one who developed the principle of six unity of conformity for his followers

so they can learn and work together in an atmosphere of brotherhood. As Buddhists, we always need

Sơ Thiện

1.     Lịch Sử Đức Phật Thích Ca Từ Xuất Gia Đến Nhập Diệt
The History Of Gautama Buddha From Monkshood To Nirvana

2.     Đức Phật A-Di-Đà
A-Di-Đà Buddha (Amitabha)

3.     Đức Quán Thế Âm Bồ Tát
Quán-Thế-Âm (Bodhisattva)

4.     Sáu Phép Hòa Kính
The Six Rules of Harmony

5.     Bốn Ân
The Four Gratitude

6.     Năm Giới
The Five Precepts

7.     Bốn Nhiếp Pháp
The Four Assistant Methods

8.     Hiểu và Thuộc Nghi Thức Thông Thường
Understand and Remember The Common Ceremony

9.     Ý Nghĩa Cờ Phật Giáo
The Meaning Of The Buddhist Flag

10.  Người Nông Dân Phản Bội
The Disloyal Peasant

11.  Con Khỉ Có Lòng Từ Bi
The Great-Hearted Monkey

12.  Vua Si-Vi
King Si-Vi

13.  Nghệ Thuật Nghe Pháp Thoại
How To Listen To Dharma Talk

14.  Hạnh Lắng Nghe
Listening Quality

15.  Chữ Hiếu Trong Đạo Phật
Being A Pious Buddhist To My Parents

 

 

to live by these rules in order to better ourselves in practicing Buddhism