Hiện Đang Truy Cập

We have 257 guests and no members online

034422148
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
8798
22661
111913
627879
34422148
09:08 _ 19-05-2022

World Time

 USA C.A Los Angeles

USA - TX - Houston 

Canada Toronto

 Germany Berlin

Việt Nam – Sài Gòn

Japan Tokyo

 

Australia - Sydney  

WeatherAholic

Sydney

KINH DUY MA CẬT

Kinh Duy Ma Cật - Thầy Thích Quảng Ba giảng giải - phần 1

Kinh Duy Ma Cật - Thầy Thích Quảng Ba giảng giải - phần 2

TINH THẦN TỰ CHỦ.

Tinh Thần Tự Chủ - HTr Quảng Giải hướng dẫn

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM

KTLN-01__Loi_noi_dau_cua_dich_gia.mp3

KTLN-02__Duyen_khoi_cua_kinh.mp3

KTLN-03__Cai_tam__tinh_thay__con_mat_va_tran_canh.mp3

KTLN-04__Cái Tâm, Tính Thấy và Trần Cảnh_Tiep_theo.mp3

KTLN-05__Cái Tâm, Tính Thấy và Trần Cảnh-_Tiep_theo_het.mp3

KTLN-06__Ngai_Van_Thu_thinh_Phat_khai_thi_2_nhan_thuc_sai_lam.mp3

KTLN-07__Thu_vao_Nhu_Lai_tang_5_am_va_6_nhap.mp3

KTLN-08__Thu_vao_Nhu_lai_tang_12_xu_va_18_gioi.mp3

KTLN-09__Thu_7_Dai_vao_Nhu_Lai_tang.mp3

KTLN-10__Tuong_huu_vi_hu_vong_cua_the_gioi_va_chung_sanh.mp3

KTLN-11__Tuong_huu_vi_hu_vong_cua_the_gioi_va_chung_sanh-_Tiep_theo.mp3

KTLN-12__Doi_ngu_truoc_va_coi_goc_phien_nao_cua_Can_Tran_Thuc.mp3

KTLN-13__Chan_tinh__tinh_nghe_thuong_tru.mp3

KTLN-14__Cach_coi_nut_truoc_sau.mp3

KTLN-15__Vien_thong_ve_6_Tran__5_Can__6_Thuc.mp3

KTLN-16__Vien_thong_ve_7_Dai.mp3

KTLN-17__Nhi_can_vien_thong_va_Quan_The_Am_Bo_tat.mp3

KTLN-18__Ba_Nghia_quyet_dinh_va_4_Gioi_can_ban.mp3

KTLN-19__Mat_giao_va_tam_chu_Thu_Lang_Nghiem.mp3

KTLN-20__The_gioi_va_12_loai_chung_sanh.mp3

KTLN-21__Ba_Tiem_thu_tu_tap_va_cac_Thanh_vi.mp3

KTLN-22__Muoi_Tap_nhan_va_Sau_Giao_bao.mp3

KTLN-23__Cac_loai_Tien-_Ba_coi_Thien-_A_Tu_La.mp3

KTLN-24__Ngu_am_ma-_Sac_am_ma.mp3

KTLN-25__Tho_am_ma.mp3

KTLN-26__Tuong_am_ma.mp3

KTLN-27__Hanh_am_ma.mp3

KTLN-28__Thuc_am_ma-_Thu_lop_va_Pham_vi_cac_am.mp3

KTLN-29__Luu_Thong_cua_kinh.mp3

KTLN-30__Loi_sau_cung_cua_dich_gia.mp3