Hiện Đang Truy Cập TPL_BEEZ5_ISCLOSED

We have 246 guests and no members online

043919356
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
28049
36262
173015
28049
43919356

00:31 _ 02-04-2023

World Time

 USA - CA - Los

USA - TX - Houston 

Canada - Toronto

 Germany - Berlin

Việt Nam - Sài Gòn

Japan - Tokyo

 

Australia - Sydney  

WeatherAholic

Sydney

 

Chùa và Thiền Viện Phật Giáo Việt Nam tại Úc

Vietnamese Buddhist Temples in Australia

Tiểu bang New South Wales (gồm Sydney)

 

Chùa A Di Đà
52 Bareena st, Canley Vale, NSW 2166 
Tel: (02) 870 46317 
Mob: 0412 637 962
Trụ trì: Thượng Tọa Nguyên Trực

 

Blue Sea Sangha
84 Chickiba Drive, Ballina, NSW 2478
Tel: (02) 6686 0303
Tradition: Vietnamese Zen. Spiritual Teacher: Thich Nhat Hanh
Contact: Tony Mills or Jenny Pittman

Buddha Relics Vihara
5 Coventry Road, Cabramatta, NSW 2166 
Tel/Fax: (02) 9723 0668 
Tradition: Mendicant Buddhist Order (Vietnamese) 
Abbess: Ven. Bhikkuni Thich Nu Thanh Lien
Founder: Ven. Bhikku Buddha Dhatu (Thich Minh Thien)

Chùa Cát Tường

(United Vietnamese Buddhist Congregation in Australia & New Zealand)
2 / 53 The Esplanade, Guildford, NSW  2161, Điện thoại: (02) 9892 4117

Tradition: Mahayana, Vietnamese
Trụ trì :  Hai Trieu Hanh

Abbess: Bhikkhuni Hai Trieu Hanh

 

 

Chung Duc Thien Duong Association
56 Hughes Street, Cabramatta, NSW 2166
Tel: (02) 9726 0748
Tradition: Mahayana, Vietnamese

 

 

Ða Bảo Monastery
(United Vietnamese Buddhist Congregation of Australia)
191 O'Hares Road, Wedderburn, NSW 2560
Tel: (02) 9610 5452
Tradition: Mahayana, Pure Land, Abbot: Ven. Thích Bảo Lạc

 

 

Hastings Lilybuds Sangha
Lot 390, Kemp Street, Port Macquarie, NSW 2444 
Tel: (02) 6583 5324
Tradition: Zen Vietnamese. Teacher: Thich Nhat Hanh. Contact: Dean Bleasedale


Chùa Huyền Quang
188 Chapel Road, Bankstown, NSW 2200, Điện thoại: (02) 9707 3347
Tradition: Mahayana, Vietnamese
Trụ trì :  Thích Bổn Điền

 

 

Chùa Liên Hoa

22 O'Hara Street, Marrickville, NSW 2204,  Điện thoại: (02) 9559 6789
Tradition: Mahayana, Vietnamese.
Trụ trì : Thích Nữ Tâm Lạc

 

 

Lotus Room
PO Box 539, Avalon Beach, NSW 2107
Tel: (02) 9973 3420
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Web site: www.lotusroom.com.au
Tradition: Mahayana, Thich Nhat Hanh. Contact: Stephen Malloch

 

Chùa Minh Giác
564 The Horsley Drive, Smithfield NSW 2164
Điện thoại: (02) 9726 1030
Tradition: Mahayana, Vietnamese
Trụ trì : Thích Ân Thiên

Thiền Viện Minh Quang

30 - 32 Chadderton Street, Canley Vale, NSW 2166
Điện thoại: (02) 9723 8700,
Fax: (02) 9723 8701
Tradition: Mahayana, Vietnamese. Sư phụ : Minh-Hiếu

 

 

Tu Viện Nguyen Thieu

155 The Boulevarde FAIRFIELD HEIGHTS, NSW
Tel: (02) 87044049 - Po Box:  9A fairfield Heights NSW 2165 - email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tradition: , Vietnamese. Abbot: Ven. Tỳ Kheo Thích Đạo Hiển

 

Chùa Pháp Bảo (Vietnamese Buddhist Society of NSW)
148-154 Edensor Road, St. John Park, NSW 2178
Điện thoại: (02) 9610 5452, Fax: 9823 8748
Tradition: Mahayana.
Trụ trì : Thích Bảo Lạc

Phổ Minh Pureland Centre
United Vietnamese Buddhist Congregation of Australia
214 Warren Road, Chester Hill, NSW 2162
Tel: (02) 9738 5025
Tradition: Mahayana, Vietnamese. Contact: Ven. Thich Nu Bao Troung

Chùa Phước Hậu
292 Cabramatta Road, Cabramatta, NSW 2166.
Điện thoại: (02) 9754 2092
Tradition: Mahayana, Vietnamese
Abbot: Ven. Thich Quang Nghiem

Chùa Phước Huệ (Sydney) 
(United Vietnamese Buddhist Congregation in Australia and New Zealand)
369 Victoria Street, Wetherill Park NSW 2164
Điện thoại: (02) 9725 2324 
Email :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Website
Tradition: Mahayana, Vietnamese.
Trụ trì : Thích Phước Huệ

Buddhist Federation of Australia
365-367 Victoria Street, Wetherill Park, NSW 2164
Tel/Fax: (02) 9793 1885, Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
National co-ordinating organization
President: Venerable Thich Phuoc Hue 
Contact: Mr Henry Dang (Secretary)

Chùa Phước Huệ (Wollongong) 
(United Vietnamese Buddhist Congregation in Australia and New Zealand)
165 Church Street, Wollongong, NSW 2500
Tel: (02) 4227 4532, Fax: 4228 5463 
Tradition: Mahayana, Vietnamese. Abbess: Bhikkuni Thich Phuoc Duyen

Chùa Quan Âm
443 Canterbury Road, Campsie, NSW 2194
Tel: (02) 9787 2620, Mobile: 0415 574 904
Tradition: Mahayana, Vietnamese. Abbot: Ven. Thich Phuoc Dao

Smiling Heart Sangha
110 Railway Parade, Leura, NSW 2780
Tel: (02) 4784 2377, Mobile: 0414 86 7373
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tradition: Zen Vietnamese. Affiliation: Lotus Buds Sangha
Spiritual Director: Ven. Thich Nhat Nanh. Contact: Peter Wale

Hội Sun Búp (Lotus Buds Sangha Association) 
c/- Khanh Le Van, 43 Osprey Drive, Illawong, NSW 2234 
Tel: (02) 9543 7823 
Tradition: Zen Vietnamese. Teacher: Thich Nhat Hanh. President: Khan Le Van

Chùa Thiên Ấn 
71 Delamere Street, Canley Vale, NSW 2166 
Tel: (02) 9726 6964 
Tradition: Mahayana, Vietnamese. Abbot: Ven. Thich Nhu Dinh

Ni Viện Thiền Hòa

(United Vietnamese Buddhist Congregation in Australia and New Zealand)
153 Gladstone Street, Cabramatta, NSW 2166
Điện thoại: (02) 9727 2167

Tradition: Mahayana, Vietnamese. Trụ trì : Thích Nữ Phước Hoàn

 

 

Chùa Thiên Phước
29 Avenel Street, Canley Vale, NSW 2166
Tel: (02) 9724 0362
Tradition: Mahayana, Vietnamese. Abbott: Ven. Thich Phuoc Sanh

 

Chùa Trúc Lâm
13 Winspear Avenue, Bankstown NSW 2200.
Điện thoại: (02) 9708 6339
Tradition: Mahayana, Vietnamese. Abbot: Ven. Thich Tam Minh

Thiền Viện Vạn An
215 -223 Redmayne Road, Horsley Park, NSW  2164
Điện thoại: (02) 9620 1870
Tradition: Thien, Vietnamese, Zen. Contact: Ven. Thich Quang Nghiem

 

Vietnamese Australian Buddhist Womens' Association of NSW
PO Box 540, Cabramatta, NSW 2166
Tel/Fax: (02) 9728 3741 
President: Mrs Nhu Hoa

Chùa Vĩnh Nghiêm
177 John Street, Cabramatta, NSW 2166
Tel: (02) 9723 3383
Abbott: Ven. Thich Vien Chon
Tradition: Mahayana, Vietnamese

 

Tiểu bang Victoria (gồm Melbourne)


Chùa Bảo Vương
60 McPherson Street, Essendon, VIC. 3040
Tel: (03) 9326 0428 or 9181 4078
Tradition: Mahayana, Vietnamese. Contact: Ven. Thich Huyen Ton

 

Chùa Hòa Nghiêm
(United Vietnamese Buddhist Congregation of S.E. Melbourne)
22 Princess Avenue, Springvale, VIC. 3171
Tel: (03) 9548 2215, Fax: 9540 3087
Tradition: Mahayana, Vietnamese. Tru Tri : Tỳ Kheo Thích Thiện Tâm

Chùa Sư Nữ Huệ Nghiêm
23 Conley Street, Noble Park, VIC. 3174
Tel: (03) 9706 3661
Tradition: Mahayana, Vietnamese. Contact: Ven. Thich Nu Nhu Tai

Chùa Linh Sơn
33-35 Radford Road, Reservoir, VIC. 3073
Tel: (03) 9462 1799, Fax: 9462 5123
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Web site: www.linhson.org.au
Tradition: Mahayana, Vietnamese. Abbot: Ven. Thich Tinh Dao

Chùa Như Lai
69 Glendale Road, Springvale, VIC. 3171
Tel: (03) 9548 1042
Tradition: Mahayana, Vietnamese. Abbot: Ven. Thich Thien Dat

Chùa Pháp An
140 Agars Road, Balliang East, VIC. 3340
Tel: (03) 5369 5278, Mobile: 0411 828 066
Tradition: Mahayana, Vietnamese. Abbot: Ven. Phuoc Thang

Chùa Phát Quang
176 Rupert Street, West Footscray, VIC. 3012 
Tel: (03) 9687 4920
Tradition: Mahayana, Vietnamese. Abbess: Ven. Thich Nu Chan Kim

Chùa Phước Tuong
61 Elizabeth Street, Richmond, VIC. 3121
Tel: (03) 9429 7785
Tradition: Mahayana, Vietnamese. Abbot: Ven. Thich Minh Tri

Chùa Quang Minh
United Vietnamese Buddhist Congregation of Victoria
18 Burke Street, Braybrook, VIC. 3019
Tel: (03) 9312 5729 or 9311 0278, Fax: (03) 9311 0278
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Web site: www.quangminh.org
Tradition: Pureland, Vietnamese. Abbot: Ven. Thich Phuoc Tan

Tu Viện Quãng Ðức
105 Lynch Road, Fawkner, VIC. 3060
Tel: (03) 9357 3544, Fax: (03) 9357 3600
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Web site: www.quangduc.com
Tradition: Mahayana, Vietnamese
Abbot: Ven. Thich Tam Phuong. Vice Abbot: Ven. Thich Nguyen Tang

Thiền Viện Thiền Viên
70 Cowper Avenue, St Albans, VIC. 3021
Tel: (03) 9356 4889
Tradition: Mahayana, Vietnamese
Contacts: Ven. Thich Thong Dung and Thich Thong Hoan

Chùa Thiền Ðức
23 Craigielea Avenue, St Albans, VIC. 3021
Tel: (03) 9364 0539
Tradition: Mahayana, Vietnamese
Abbot: Ven. Thich Tinh Minh

Thiền viện Tuệ Ðăng
17 Athol Road, Noble Park, VIC. 3174
Tel: (03) 9574 6061
Tradition: Zen (Thien), Vietnamese
Spiritual Head: Ven. Thich Thanh Tu. Contact: Ven. Thich Thong Giac 

Tiểu bang Queensland (gồm Brisbane)


At Ease Sangha

c/- 42 Springfield Street, Macgregor, QLD. 4109
Tel: (07) 3349 9135
Tradition: Zen, Vietnamese, Spiritual Teacher: Ven. Thich Nhat Hanh
Contact: Thanh Le

 

Chùa Linh Sơn
89 Rowe Terrace, Darra, QLD. 4076
Tel: (07) 3375 4268
Tradition: Mahayana, Vietnamese, Contact: Bhikkhuni Thich Nu Tri Luu

Mindfulness Practising Group
c/- PO Box 905, Mt Gravatt, QLD. 4122
Tel: (07) 3394 4710
Tradition: Vietnamese, Zen.  Spritual Director: Thich Nhat Hanh
Contact: Mark Grieveson

United Vietnamese Buddhist Congregations of Queensland (Chùa Pháp Quang)
12 Freeman Road, Durack, QLD. 4077
Tel: (07) 3372 1113, Fax: 3372 9988
Tradition: Mahayana, Abbot: Ven.Thich Nhut Tan

Vietnamese Buddhist Association of Queensland (Chua Phat Da)
36 Deodar Street, Inala, QLD. 4077
Tel: (07) 3372 9612
Tradition: Mahayana, Vietmanese
Abbess: Bhikkhuni Thich Nu Tri Luu


Tiểu bang South Australia (gồm Adelaide)


Chùa Mudita Sangha

c/- 31 Braeside Road, Stirling, SA 5152
Tel: (08) 8370 8590, Fax: 8232 6255
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tradition: Vietnamese Zen, Spiritual Director: Ven. Thich Nhat Hanh
Contact person: Peter Hawkins

Trung Tâm Pháp Âm
(United Vietnamese Buddhist Congregation of Australia)
Lot D, Angle Vale Road, Hillier, SA 5116
Tel: (08) 8240 1758
Tradition: Mahayana, Vietnamese, Contact: Ven. Thich Nu Nhu Thien

Chùa Pháp Hoa
(The Unified Vietnamese Australian Buddhist Congress of Australia & New Zealand) 
20 Butler Avenue, Pennington SA 5013
Tel: (08) 8447 8477, Fax: (08) 8240 1758
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Web site: www.phatvietucchau.com
Tradition: Pure Land, Vietnamese, Abbot: Ven.Thich Nhu Hue

Phổ Quang Tịnh Nghiệp Ðạo Tràng
91 Evandale Rd, Marrangaroo, SA , Điện thoại (08)93433230
Tru Tri : TT Thich Phuoc Nhon

Upeksa Village (Thien Trang Hy Xa)
3 Womma Road, Penfield, SA 5121
Tel: (08) 8284 7344, Fax: 8345 3006
Tradition: Vietnamese Zen, Teacher: Zen Master Thich Thanh Tu
Contact: Thay Thong Chieu


Tiểu bang Western Australia (gồm Perth)


Pho Quang Temple (
Congregation of Vietnamese Buddhists in WA)
94 Evandale Road, Marangaroo, WA 6064
Tel: (08) 9343 3230, Fax: 9343 1446
Tradition: Mahayana, Pure Land
Abbot: Ven. Thich Phuoc Nhon

Vietnamese Buddhist Youth Association
C/- Pho Quang Temple, 94 Evandale Road, Marrangaroo, WA 2166
Tel: (08) 9343 1339 
Tradition: Pureland
Contact person: Dat Nguyen (President),  1 Saracen Way, Marangaroo WA 2166

Chùa Quan Thế Âm
128 Nollamara Avenue, Nollamara, WA 6062
Tel: (08) 9349 8887
Tradition: Mahayana, Vietnamese. President: Bikkhuni Thich Phuoc Tri

Sunyata Community & Meditation Centre
7 Lichfield Street, Victoria Park, WA 6100
Tel: (08) 9470 1251 
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tradition: Thien, Vietnamese Zen
Contact: Thich Nu Hue Can

Chùa Chánh Giác (Vietnamese Buddhist Association of WA)
45 Money Street, Perth, WA 6000
Tel: (08) 9342 0609
Tradition: Mahayana, Pure Land. Contact: Mr Le Tan Kiet (08) 9227 9331 

Tiểu bang Tasmania (gồm Hobart)


Hobart of Mindful Living

96 Tranmere Road, Howrah, TAS. 7000 
Tel: (03) 6247 7040 or AH: 6224 3277 
Tradition: Zen (Vietnamese). Teacher: Ven. Thich Nhat Hanh
Contact: Nga Northern Territory (gồm Darwin)


Vietnamese Buddhist Association

(United Vietnamese Buddhist Congregation of Australia)
P.O. Box 43162 Casurina, NT 0811 
Tel: (08) 8927 0588
Tradition: Mahayana. Non-Resident Teacher: Ven. Thich Quang Ba
Contact: Nguyen Thanh Buu

Australian Capital Territory (gồm Canberra)


Australian Zen Buddhist Association

7 Denning Place, Mc Kellar ACT 2617
Tel: (02) 6259 2744
Tradition: Zen Buddhism
Contact: Ven. Thich Kien Tanh

 

Sakyamuni Buddhist Centre (Tu Viện Vạn-Hạnh)
32 Archibald Street, Lyneham ACT 2602 
Tel: (02) 6257 5517, Fax: (02) 6257 7733, Mobile: 412-224 553
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tradition: Non-sectarian, facilitative/information
Abbot: Ven.Thich Quang Ba